Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2021 haussa

Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Tasa-arvo ja osallisuus
Hakuaika: 16.3.2021 – 21.4.2021 klo 16:15

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.  Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.

Opintoseteliavustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät ja niillä voidaan tukea seuraavien ryhmien kouluttautumista:

  • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.  
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
  • Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Tarkemmat tiedot löytyvät hakutiedotteesta.