Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen vuonna 2021 haussa

Vapaa sivistystyö Digitaalisuus Tasa-arvo ja osallisuus
Hakuaika: 1.4.2021 – 6.5.2021 klo 16:15

Opintoseteliavustuksella rahoitetaan koulutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää aikuisten perustaitoja työllistymisen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Erityisenä painopisteenä ovat työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen sekä kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen/ruotsin kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi, mukaan lukien luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen.

Opintoseteliavustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät.

Tarkemmat tiedot löytyvät hakutiedotteesta.