Vatioavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa jälleen haettavana

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö

Hakuaika: 5.3.2021 - 14.4.2021 klo 16.15

Avustuksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen, taitojen, valmiuksien ja pedagogisten käytäntöjen kehittäminen, alueellisen ja yksilöllisen yhdenvertaisuuden tukeminen, digitalisaation yhteentoimivuuden edistäminen.