Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusta tuetaan valtionavustuksella

Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus
Hakuaika: 30.1.2019 – 19.12.2019 klo 16:21

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustusta seuraavaan hakukokonaisuuteen, mikäli eduskunta myöntää määrärahan:

Ylimääräinen valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2019.

Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 €. 

Avustusta voidaan myöntää taholle, jolla on esi- tai perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestämislupa. 

Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon. Kutakin avustusta haetaan sähköiseen hakemukseen sisältyvillä omilla osioillaan. 

Avustuksen käyttötarkoitus:

  • vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus tai muun opetuksen tukeminen
  • oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetus sisältää maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen ja suomenkielisten oppilaiden tai opiskelijoiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämisen tähtäävän opetuksen. Omalla hakemuksella haetaan lisäksi saamen ja romanikielen annettu opetus.  

Lisätietoja antavat:

Assistentti Tuula Tammi-Sirén, puh. 029 533 1208
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445
Ylitarkastaja Maria Edel, puh. 029 533 1621
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi.