Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
17.4.2020 – 29.5.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
4 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Tuija Laukkanen

Valintaperusteet

Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
Konkreettiset toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi
Hankesuunnitelman kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Tulosten laadun varmistaminen
Johdon sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen
Hankkeen toteutukseen sitoutuneet yhteistyökumppanit