Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut

Funding state
Ratkaistu
Application period
9.5.2019 – 14.6.2019 klo 16:15
Application form
Funding grant size
3 000 000 €
For more information
Opetusneuvos Minna Taivassalo

Selection criteria

Hanke edistää toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on uutuusarvoa
Hanke tuottaa lisäarvoa opiskelijoille sekä tukee opiskelijoiden osaamisen kehittymistä
Kehittäjäverkoston monipuolisuus
Verkoston organisaatioiden henkilöstön, opiskelijoiden, työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden sidosryhmien osallistuminen kehittämistyöhön
Hanketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys koko kehittämistyön ajan sekä tuotosten ja tulosten hyödynnettävyys koko ammatillisen koulutuksen kentällä
Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Hankkeen toimintamallien ja ratkaisujen arviointi kehittämistyön aikana

Focus areas

Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut
Oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen jatkokehittäminen ja laajemman hyödyntämisen mahdollistavat uudet toimintamallit
Digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa