Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen mielikuva- ja vaikuttajaviestinnän tukeminen

Ammatillinen koulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.10.2019 – 8.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
200 000 €
Lisätietoa antavat
Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm

Valintaperusteet

  • Haun tavoitteita tukevat suunnitellut tulokset
  • Haun tavoitteita tukevat perustellut vaikutukset
  • Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
  • Hankesuunnitelman kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
  • Innovatiiviset toimintatavat
  • Aktivoivat toimintatavat
  • Hankkeen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaiset kumppanuudet
Attachments