Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen mielikuva- ja vaikuttajaviestinnän tukeminen

Ammatillinen koulutus
Funding state
Ratkaistu
Application period
8.10.2019 – 8.11.2019 klo 16:15
Application form
Funding grant size
200 000 €
For more information
Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm

Selection criteria

Haun tavoitteita tukevat suunnitellut tulokset
Haun tavoitteita tukevat perustellut vaikutukset
Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
Hankesuunnitelman kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Innovatiiviset toimintatavat
Aktivoivat toimintatavat
Hankkeen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaiset kumppanuudet
Attachments