Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen mielikuva- ja vaikuttajaviestinnän tukeminen

Ammatillinen koulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.10.2019 – 8.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
200 000 €
Lisätietoa antavat
Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm

Valintaperusteet

Haun tavoitteita tukevat suunnitellut tulokset
Haun tavoitteita tukevat perustellut vaikutukset
Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
Hankesuunnitelman kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Innovatiiviset toimintatavat
Aktivoivat toimintatavat
Hankkeen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaiset kumppanuudet
Attachments