Kansainvälistymisrahoitus

Culture Helps -hankeavustukset (I) ukrainalaisten tukemiseksi

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
7.6.2023 – 3.8.2023 klo 23:59
Hakulomake

Culture Helps (2023-2025) on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, joka tarkoitus on auttaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kotinsa tai kotimaansa jättämään joutuneita ukrainalaisia. Culture Helps jakaa rahoitusta eteenpäin erilaisina avustuksina ja on nyt avannut rahoitushaun eurooppalaisille yhteistyöhankkeille ukrainalaisten auttamiseksi. Yhteensä hakukierroksella rahoitetaan noin 10 hanketta.

Mihin tukea voi hakea?

Culture Helps: collaboration grants for integration through culture -rahoitusta voi hakea eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, joiden avulla edistetään kulttuurin keinoin ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihinsä. Hankkeilla on tarkoitus myös vahvistaa vuoropuhelua sekä keskinäistä ymmärrystä näissä yhteisöissä.

Hankkeiden avulla halutaan auttaa erityisesti perheitä ja lapsia. Niiden tulee tarjota mahdollisuuksia käsitellä sotatraumaa ja tukea siihen osallistuvien pakolaisten henkistä hyvinvointia. Mahdollisia hanketoimintoja ovat esimerkiksi työpajat, taideterapia tai erilaiset yhteisölliset taiteen tekemisen muodot.

Hankkeiden on tarkoitus tarjota nopeaa apua ja siksi niiden on käynnistyttävä mahdollisimman pian. Toteuttamisaika päättyy 31.3.2024.

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea yhteistyössä organisaatiot Ukrainasta ja 1-2 muusta EU:n Luova Europpa -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Organisaatioiden on oltava voittoa tavoittelemattomia ja vähintään yhdellä on oltava kokemusta ukrainalaisten pakolaisten parissa toimimisesta.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 3.8.2023 klo 23.59 Suomen aikaa. Tulokset julkaistaan 28.8.2023.

Culture Helps avaa vuosina 2023-2024 kolme samansisältöistä rahoitushakua yhteistyöhankkeille. Toinen rahoitushaku avautuu elokuussa 2023.

Kuinka suuri avustus on?

Rahoituksen suuruus riippuu hanketoimijoiden lukumäärästä. Jos mukana on

  • kaksi organisaatiota, rahoitus voi olla korkeintaan 25 000 €
  • kolme organisaatiota, rahoitus voi olla korkeintaan 40 000 €.

Hakukierroksella tuetaan arviolta noin 10 hanketta.

Hakuprosessi

Hakemus tehdään englanniksi sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään erillinen budjettiliite.

Lisätietoja ja tilaisuudet

Hakijoiden neuvonnasta vastaavat Culture Helps -kattohankkeen vastuutahot Insha Osvita Ukrainasta ja zusa Saksasta.

Kysymyksiä voi lähetää englanniksi osoitteeseen culturehelps(at)zusaculture.org.

Tiistaina 4.7. klo 16 järjestetään Zoom-tapaaminen hakuun osallistumisesta kiinnostuneille organisaatioille hankekumpppanien löytämiseksi. Ilmoittautumislinkki tilaisuuteen löytyy alta (ilmoittautumisaika päättyy 2.7.).