Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-ADU) hakuaika päättyy 5.3.2024

Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
29.11.2023 – 5.3.2024 klo 13:00
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Virpi Maireberg puh. 0295 331 764 ja ohjelma-asiantuntija Sabrina Somersaari puh. 0295 331 762, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Aikuiskoulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeet ovat kansainvälisiä kumppanuushankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä.

Kumppanuushankkeiden kesto on 12–36 kuukautta, ja hankkeille myönnetään avustusta joko 120 000 euroa, 250 000 euroa tai 400 000 euroa. Kumppanuushankkeessa tulee olla vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri EU:n jäsenvaltiosta tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta. 

Erasmus+ kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 13.00 Suomen aikaa. Kevään 2024 hakukierroksella on jaossa 860 000 euroa aikuiskoulutuksen kumppanuushankkeille.