Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ -haku konsortioille opettajien ja rehtoreiden kansainvälisten verkostojen sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroitumista edistävään työhön

Lukiokoulutus Perusopetus Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Henkilöstökoulutus Kansainvälistyminen Kotoutuminen Tasa-arvo ja osallisuus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
1.7.2022 – 12.10.2022 klo 18:00
Hakulomake

Erasmus+ Policy Action -toiminnossa on haettavana rahoitusta seuraaviin teemoihin:

  1. The European policy network on teachers and school leaders (ERASMUS-EDU-2022-NET-SCHOOL-HEADS-TEACHERS) Hankkeella tavoitellaan opettajien ja rehtoreiden kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksien edistämistä osana ammatillista kehittymistä. Hankkeiden tulisi pohjata komission politiikkatavoitteisiin ja laajaan yhteistyöhön eri hallinnon tasojen, toimijoiden ja tutkijoiden välillä.
  1. The European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background (ERASMUS-EDU-2022-NET-EDU-MIGRANTS) Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea Euroopan laajuisten verkostojen luomista, joissa relevantit toimijat (mm. hallinto, koulualan toimijat, tutkijat, maahanmuuttajayhteisöjen toimijat) analysoivat ja tuottavat tietoa tehokkaista toimenpiteistä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten inklusiivisen koulutuksen järjestämiseksi.

Rahoituskelpoisia toimintoja ovat mm.:

  • Verkoston luominen ja kehittäminen sekä yhteistyö kumppaniorganisaatioiden kanssa
  • Toiminnot, joilla kehitetään, testataan ja otetaan käyttöön innovatiivisia käytänteitä.
  • Kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihto, vertaisoppiminen, opintovierailut ja työpajat, konferenssien ja seminaarien järjestäminen
  • Tutkimukset, selvitykset ja analyysit hakukuulutuksen teemoista
  • Tulosten levittäminen ja tietoisuuden kasvattaminen

Rahoitusta haetaan suoraan komission toimeenpanovirasto EACEA:lta, joka vastaa myös hankkeiden hallinnoinnista ja tuesta. Hakijana tulee olla konsortio, jossa on toimijoita vähintään 15 eri maasta.

Hakuaika

Haussa olevien toimintojen hakuaika päättyy  12.10.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET). 

KA3-toimintoja hallinnoi Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA, joka tarjoaa myös hakuneuvontaa. Opetushallitus tiedottaa toiminnosta Suomessa.