Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-SCH) haku päättyy 5.3.2024

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
29.11.2023 – 5.3.2024 klo 13:00
Hakulomake

Yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeissa (KA220-SCH) kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta tai taiteen perusopetusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Kumppanuushankkeissa voidaan esimerkiksi syventyä tiettyyn teemaan ja suunnitella siihen liittyvää toimintaa, kuten työpajoja, virtuaalista työskentelyä, materiaalin työstämistä tai koulutuskokonaisuuksia. Osallistujat valitsevat hankkeen tavoitteisiin sopivat toimintatavat. 

Kumppanuushankkeiden kesto on 12–36 kuukautta, ja hankkeille myönnetään avustusta joko 120 000 euroa, 250 000 euroa tai 400 000 euroa. Kumppanuushankkeessa tulee olla vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri EU:n jäsenvaltiosta tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta. 

Erasmus+ kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 13.00 Suomen aikaa. Kevään 2024 hakukierroksella on jaossa 1 690 000 euroa yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeille.