Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2023

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
8.12.2022 – 20.4.2023 klo 18:00
Hakulomake

Luova Eurooppa -ohjelman haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin hankkeisiin, jotka luovat ja testaavat innovatiivisia ratkaisuja keskeisiin haasteisiin.

Käytännössä voit luoda hankkeissa av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa eri aloille ja joissa on markkinapotentiaalia.

 

Kenelle?

Tukea voi hakea organisaatio yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Luova Eurooppa -ohjelmamaista. Mukana voi olla joukko kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan sekä esim. teknologia-alan organisaatioita. Hankkeisiin toivotaan mukaan etenkin start-upeja ja yrityshautomoita.

 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 20.4.2023. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan syyskuussa 2023.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettavalle tuelle ei ole määritelty ylärajaa. Tuen osuus on korkeintaan 60% koko hankkeen kustannuksista.

Jaossa on yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.
 

Mihin tukea voi hakea?

Hankkeiden tavoitteena on eri alojen välistä yhteistyötä lisäämällä vahvistaa kilpailukykyä, vihreää kehitystä, yhteistyötä, levitystä, näkyvyyttä, saatavuutta, monimuotoisuutta ja/tai yleisöpohjaa yli sektorirajojen.

Hankkeet voivat keskittyä etenkin

  • käyttöoikeuksien hallintaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen, mukaan lukien läpinäkyvyys ja oikeudenmukaiset korvaukset
  • tiedon keräämiseen ja analysointiin, liittyen etenkin sisällöntuotannon ja yleisötyön ennustemalleihin
  • työkaluihin, jotka kehittävät uusia tuotannon, rahoituksen, jakelun ja markkinoinnin malleja uutta teknologiaa (AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT jne.) hyödyntäen.
  • av-alan sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisten osaamisen ja uuden teknologian käytön parantamiseen
  • kulttuurin ja luovien alojen ympäristöystävällisemmän arvoketjun luomiseen sekä inklusiivisten, kestävien ja  hyvinvointia lisäävien innovaatioiden kehittämiseen, mukaan lukien New European Bauhausiin liittyvät hankkeet
     

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).