Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2024

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
26.10.2023 – 25.4.2024 klo 18:00
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin hankkeisiin, joissa luodaan ja testataan innovatiivisia  ratkaisuja alan keskeisiin haasteisiin. Näiden ratkaisujen tulisi olla helposti monistettavissa eri aloille.


Kenelle?

Rahoitusta voi hakea organisaatio yksin tai yhteistyössä muiden Luova Eurooppa -ohjelmamaista tulevien toimijoiden kanssa. Mukana voi olla joukko kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatioita sekä esim. start-upeja, yrityshautomoita tai teknologia-alan organisaatioita.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Hakuaika päättyy 25.4.2024 klo 17 CET (eli klo 18 Suomen aikaa). Haun tulokset julkaistaan lokakuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2025.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettavalle tuelle ei ole määritelty ylärajaa. Tuen osuus on korkeintaan 70 % koko hankkeen kustannuksista.

Jaossa on yhteensä 7,48 miljoonaa euroa.
 

Mihin tukea voi hakea?

Hankkeiden tavoitteena on eri alojen välistä yhteistyötä lisäämällä edistää vihreää siirtymää sekä parantaa kilpailukykyä, levitystä, näkyvyyttä, saatavuutta, monimuotoisuutta ja/tai yleisöpohjaa yli rajojen. Tavoitteena on myös auttaa aloja hyödyntämään entistä paremmin AI:n ja virtaalimaailmojen mahdollisuuksia.

Hankkeiden pitää keskittyä vähintään yhteen seuraavista aiheista:

  • virtuaalimaailmat uutena ympäristönä eurooppalaisten sisältöjen esiintuontiin, uusien yleisöjen tavoittamiseen ja eurooppalaisen sisältöteollisuuden kilpailukyvyn nostamiseen
  • innovatiiviset työkalut, jotka kehittävät uusia tuotannon, rahoituksen, jakelun ja markkinoinnin malleja uutta teknologiaa (AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT jne.) hyödyntäen
  • käyttöoikeuksien hallinta ja kaupallinen hyödyntäminen, mukaan lukien läpinäkyvyys ja oikeudenmukaiset korvaukset
  • tiedon kerääminen ja analysointi, liittyen etenkin sisällöntuotannon ja yleisötyön ennustemalleihin
  • ympäristöystävällisempien toimintamallien luominen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja New European Bauhausin mukaisesti.
     

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei kuitenkaan hankekohtaista neuvontaa).
 

EU-lippu, Euroopan unionin osarahoittama