Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2020

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Funding state
Ratkaistu
Application period
5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15
Application form
Rahoitushaku-uutinen
Funding grant size
1 500 000 €
For more information
Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Selection criteria

hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus
hankkeen kustannusarvion realistisuus
toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta
Attachments