Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2020

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Haettavissa
Hakuaika
5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 500 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Valintaperusteet

hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus
hankkeen kustannusarvion realistisuus
toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta