Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2021

Taiteen perusopetus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
19.2.2021 – 8.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
150 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Minna Harmanen, puhelin 029 533 1481
Opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo, puhelin 029 533 1915
Opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus), puhelin 029 533 1688
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi
Attachments

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta

 • Valtion vuoden 2021 talousarvio, momentti 29.80.34.03.
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät.

Kuka voi hakea

Tätä valtionavustusta voivat hakea ne taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta.

Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • Hakija ei saa taiteen perusopetukseensa opetustuntikohtaista valtionosuutta.
 • Opetus järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaisesti. 
 • Opetus annetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaan. 
 • Mikäli hakija on saanut vuonna 2020 taiteen perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta, selvitys sen käytöstä on annettu Opetushallitukselle.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 150 000 euroa valtionavustusta.

Valtionavustusta myönnetään vuoden 2021 määrärahasta. Avustusta voi käyttää vuoden 2021 kustannuksiin.

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella, johon on linkki tämän hakutiedotesivun yläosassa. Hakemuksen  liitteen 6 lomakepohjan voi ladata tiedotteen alussa olevasta liitelinkistä.

Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän (ei oppilaitoksen) nimissä. Koulutuksen järjestäjän nimi tulee ilmoittaa siinä muodossa, jossa se on rekisteröity. Hakemusta ei voi allekirjoittaa sähköisesti. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat liitteet, jotka numeroidaan luettelon mukaisesti:

1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle.

2. Yhteisön voimassa olevat säännöt (osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja ote kaupparekisteristä).

3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.

4. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätösasiakirjoihin sisällytetään myös asiakirjojen liitetiedot.

5. Käytössä oleva hyväksytty taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.

6. Taloustietolaskelma (lomake Opetushallituksen verkkosivuilla). Taloustietolaskelma tarvitaan yhteisön hyväksytyn talousarvion lisäksi.

Liitteet annetaan Word-, Excel- tai pdf-muodossa.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi. 

Hakuun liittyviä muita lisätietoja antavat opetusneuvos Minna Harmanen (puhelin 029 533 1481), opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915) ja opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1688). Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Näin hakemus arvioidaan

Tavoitteena on tukea ja parantaa edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

Valintaperusteet

 • Arvio hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja järjestämisen edellytyksistä
 • Hakijan taiteen perusopetuksen opetustoiminnan vakiintuneisuus
 • Hakijan taloudellisen tuen tarve ja hakijan toiminnan kustannusrakenne
 • Hakija ei saa taiteen perusopetuksen järjestämiseen muuta valtion rahoitusta.

Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että tämä valtionavustus ei ole toiminnan pysyvää rahoitusta.

Rahoituspäätökset

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 19.2.2021 klo 12.00 ja päättyy 8.4.2021 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksen sähköisessä järjestelmässä. Hakemusta ei tarvitse lähettää erikseen postitse allekirjoitettuna. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusomaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen.

Opetushallitus ei tutki myöhässä tulleita hakemuksia.

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä 30.6.2021 mennessä.