Valtionavustus

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: 1.2 Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.9.2020 – 15.10.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Sanna Laiho

Valintaperusteet

Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
Hankkeen tarve, kehittämistyön tietoperusta ja aikaisemman tai meneillään olevan hanketoiminnan tulosten/mallien hyödyntäminen kehittämistyössä
Hanke- ja yhteistyöverkoston kattavuus ja monipuolisuus sekä toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
Koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Vaikuttavuuden vahvistaminen

Painopistealueet

1.2 Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen