Valtionavustus

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

Ammatillinen koulutus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
1.9.2020 – 15.10.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
Enintään/Högst 4 300 000 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Sanna Laiho, etunimi.sukunimi@oph.fi, 029 533 1301
erityisasiantuntija Inka Ruokolainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, 029 533 1580
Tekniset asiat: valtionavustukset@oph.fi

Painopistealueet

2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

 

Hakukelpoisuus hakuryhmässä 2

Oikeus osata -kehittämisohjelman valtionavustushaun hakuryhmässä 2 hakukelpoisia ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjien lisäksi myös kolmannen sektorin toimijat. Valtionavustushaussa kaiken kehittämistoiminnan keskeisenä lähtökohtana on ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa, jolloin yhteishankkeen toteuttajina olisi hyvä olla kolmannen sektorin toimijan tai toimijoiden lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Kolmannen sektorin toimija voi olla hankkeen päähakija/-toteuttaja tai yksi yhteishankkeen osatoteuttajista/rahoitusta saavista yhteistyökumppaneista.  

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan sitä yhteiskunnallista sektoria, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous ja kansalaistoiminta. Kolmannen sektorin toimijat voivat olla esimerkiksi järjestöjä, yhdistyksiä, osuuskuntia ja säätiöitä, kunhan edellä mainitut tunnuspiirteet niiden toimintaperiaatteissa täyttyvät.

Attachments