Valtionavustus

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.9.2020 – 15.10.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
4 300 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Sanna Laiho

Valintaperusteet

Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
Hankkeen tarve, kehittämistyön tietoperusta ja aikaisemman tai meneillään olevan hanketoiminnan tulosten/mallien hyödyntäminen kehittämistyössä
Hanke- ja yhteistyöverkoston kattavuus ja monipuolisuus sekä toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
Koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Vaikuttavuuden vahvistaminen

Painopistealueet

2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen

2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen