Valtionavustus

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: valtakunnallinen koordinaatio

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.9.2020 – 15.10.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
453 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Sanna Laiho

Valintaperusteet

Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
Vaikuttavuuden vahvistaminen