Valtionavustus

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku: 2.2 Utvidgning av verksamheten för Yrkesutbildning i rörelse

Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Hyvinvointi Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
19.11.2020 – 4.12.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
375 000 €
Lisätietoa antavat
undervisningsråden Helena Öhman, tfn 029 533 1111 (svenskspråkig yrkesutbildning)
opetusneuvos Sanna Laiho, 029 533 1301
opetusneuvos Tuula Sumkin, 029 533 1205
sähköpostitse: etunimi.sukunimi@oph.fi
Tekniset asiat: valtionavustukset@oph.fi

Valintaperusteet

Kehittämishankkeiden hakemukset arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla:
- hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
- hankkeen tarve, kehittämistyön tietoperusta ja aikaisemman tai meneillään olevan hanketoiminnan tulosten/mallien hyödyntäminen kehittämistyössä
- hanke- ja yhteistyöverkoston monipuolisuus sekä toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
- koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- vaikuttavuuden vahvistaminen

Painopistealueet

2.2 Utvidgning av verksamheten för Yrkesutbildning i rörelse