Valtionavustus

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku: 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
19.11.2020 – 4.12.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
585 445 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Sanna Laiho

Valintaperusteet

Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
Hankkeen tarve, kehittämistyön tietoperusta ja aikaisemman tai meneillään olevan hanketoiminnan tulosten/mallien hyödyntäminen kehittämistyössä
Hanke- ja yhteistyöverkoston monipuolisuus sekä toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
Koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Vaikuttavuuden vahvistaminen

Painopistealueet

2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen