Valtionavustus

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku: 3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Hyvinvointi Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
19.11.2020 – 4.12.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
410 000 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Sanna Laiho, etunimi.sukunimi@oph.fi,
029 533 1301
opetusneuvos Tuula Sumkin, etunimi.sukunimi@oph.fi,
029 533 1205

Tekniset asiat: valtionavustukset@oph.fi

Valintaperusteet

Kehittämishankkeiden hakemukset arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla:

- hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
- hankkeen tarve, kehittämistyön tietoperusta ja aikaisemman tai meneillään olevan hanketoiminnan tulosten/mallien hyödyntäminen kehittämistyössä
- hanke- ja yhteistyöverkoston monipuolisuus sekä toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton varmistamiseksi
- koulutuksen järjestäjien johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- vaikuttavuuden vahvistaminen

Painopistealueet

3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen