Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2018

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Henkilöstökoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
14.12.2017 – 31.1.2018 klo 16:15
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Minna Harmanen

Valintaperusteet

 • Koulutuksen tarvelähtöisyys
 • Koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen
 • Koulutuksen tietoperustaisuus
 • Kattava ja monipuolinen sisältö
 • Pitkäkestoisuus ammatillisen kehittymisen tukena
 • Ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
 • Hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta
 • Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
 • Hankkeen organisointi ja toteutus
 • Tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen
 • Talouden realistisuus
 • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa