Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Henkilöstökoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
11.12.2018 – 31.1.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
11 006 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Teijo Koljonen

Valintaperusteet

Koulutuksen tarvelähtöisyys
Koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen
Koulutuksen tietoperustaisuus
Kattava ja monipuolinen sisältö
Pitkäkestoisuus ammatillisen kehittymisen tukena
Ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
Hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta
Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
Hankkeen organisointi ja toteutus
Tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen
Talouden realistisuus
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa