Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019, turvallisuusosaaminen

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Henkilöstökoulutus Turvallisuus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
11.12.2018 – 31.1.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Elisa Helin

Valintaperusteet

Laajuus 7-15 opintopistettä
Maantieteellinen kattavuus
Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
Hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta turvallisuusosaamisen alalta
Hankkeen organisointi ja toteutus
Hankkeessa syntyneiden koulutussisältöjen ja -materiaalien, tuotosten ja mallien avoin jakaminen
Ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
Talouden realisistisuus