Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2020

Taiteen perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
20.2.2020 – 20.5.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
700 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Mikko Hartikainen

Valintaperusteet

Hanke edistää opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen pedagogista kehittämistä.
Hankkeessa kehitetään oppijan aktiivisuutta, opetushenkilöstön pedagogista ammattitaitoa tai muutoin oppilaitoksen toimintaa.
Hankkeessa kehitetään taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä.
Hankkeen tulokset tai sen puitteissa kehitetyt menetelmät ja materiaalit ovat levitettävissä muihin taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin.
Haettava avustus on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen toimintaan, resursseihin ja sen saamaan perusrahoitukseen sekä hankkeen sisältöön ja jaettavana olevaan kehittämisrahaan.
Järjestäjäkohtainen hankemäärä on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen kokoon ja resursseihin.