Valtionavustus

Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku 2018

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
20.3.2018 – 27.4.2018 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
6 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Ulla Laine

Valintaperusteet

Toiminta on tarvelähtöistä. Tunnistettu tarve/ongelma on kuvattu huolellisesti ja taustoitettu myös kohderyhmän tai loppukäyttäjien näkökulmasta
Toiminta liittyy paikallisiin ja valtakunnallisiin kehittämistavoitteisiin
Toiminta tavoittelee uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai näkökulmia tunnistettuun haasteeseen
Toiminta pyrkii ratkaisemaan ongelmaa avoimesti ja yhteiskehittämällä
Lapsi ja nuori ovat osallisia ja aktiivisia toimijoita kehittämisprosessissa
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti eri osapuolten, erityisesti oppijoiden/käyttäjien näkökulmasta