Valtionavustus

Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku 2018

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
20.3.2018 – 27.4.2018 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
6 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Ulla Laine

Valintaperusteet

  • Toiminta on tarvelähtöistä. Tunnistettu tarve/ongelma on kuvattu huolellisesti ja taustoitettu myös kohderyhmän tai loppukäyttäjien näkökulmasta
  • Toiminta liittyy paikallisiin ja valtakunnallisiin kehittämistavoitteisiin
  • Toiminta tavoittelee uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai näkökulmia tunnistettuun haasteeseen
  • Toiminta pyrkii ratkaisemaan ongelmaa avoimesti ja yhteiskehittämällä
  • Lapsi ja nuori ovat osallisia ja aktiivisia toimijoita kehittämisprosessissa
  • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
  • Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti eri osapuolten, erityisesti oppijoiden/käyttäjien näkökulmasta