Valtionavustus

Valtakunnallinen koordinaatio: Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Tasa-arvo ja osallisuus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
28.9.2022 – 1.11.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
enintään/max. 100 000 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Sanna Laiho, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. 029 533 1301
erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi,
puh. 029 533 1709

opetusneuvos Ingeborg Rask, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. 029 533 1257
(ruotsinkielinen ammatillinen koulutus)

Tekniset asiat: valtionavustukset(at)oph.fi

Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen haku liittyy Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hakuun, jossa rahoitetaan koko hankeverkoston kehittämistyötä seuraava, tukeva ja ohjaava valtakunnallinen koordinaatiohanke. Koordinaatiota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

 

 

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hankeverkoston kehittämistyötä seuraa, tukee ja ohjaa kaikille painopisteille yhteinen valtakunnallinen koordinaatiohanke yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Valtakunnallinen koordinaattori ja Opetushallitus suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä tilaisuuksia ja muita toimenpiteitä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koordinaattori on samalla myös oman verkostohankkeensa päätoteuttaja. Kiinnostus valtakunnalliseen koordinaatiotehtävään tulee ilmaista kehittämishankkeen hakemuslomakkeella. Tehtävästä kiinnostunut esittää erillisellä hakemuslomakkeella suunnitelman ja haettavan rahoituksen valtakunnallisesta koordinaatiotyöstä.