Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019 (lisähaku)

Lukiokoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
3 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Valintaperusteet

 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
 • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy konkreettisia ja levitettäviä tuotoksia
 • Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti
 • Opiskelijamäärä (laskennallisena jakoperusteena)

Painopistealueet

 • Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukeminen
 • Lukiokoulutuksen johtamisen kehittäminen
 • Lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen (ml. laaja-alaisen osaamisen näkökulmat)
 • Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen
 • Kansainvälisyyden vahvistaminen
 • Lukiokoulutuksen laadunvarmennusmenettelyjen kehittäminen

Päätökset

Opetushallitus asetti 2.10. - 6.11.2019 haettavaksi valtion erityisavustukset lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaikkiaan 60 kpl, joissa haetun avustuksen määrä oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 60 hankkeelle, yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Hakemukset on arvioitu hakutiedotteessa mainittujen valintaperusteiden mukaan.