Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019 (lisähaku)

Lukiokoulutus
Tila
Päättynyt
Hakuaika
2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
3 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen

Valintaperusteet

 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
 • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy konkreettisia ja levitettäviä tuotoksia
 • Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti
 • Opiskelijamäärä (laskennallisena jakoperusteena)

Painopistealueet

 • Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukeminen
 • Lukiokoulutuksen johtamisen kehittäminen
 • Lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen (ml. laaja-alaisen osaamisen näkökulmat)
 • Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen
 • Kansainvälisyyden vahvistaminen
 • Lukiokoulutuksen laadunvarmennusmenettelyjen kehittäminen