Valtionavustus

Valtion erityisavustus: #paraskoulu

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
6.11.2018 – 19.12.2018 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
5 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leena Nissilä

Valintaperusteet

 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoa ja johtaa käytännön teko-jen syntymiseen
 • Toiminta tavoittelee uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai näkökulmia tasa-arvoisen peruskoulun edistämiseen
 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita
 • Toiminta kattaa yhdessä mahdollisten muiden saman alueen hankkeiden kanssa koko aluehallintoviraston alueen
 • Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä
 • Lapset ja nuoret ovat osallisia ja aktiivisia toimijoita
 • Toiminta kohdistuu useaan tavoitteeseen ja kattaa useamman kuin yhden tason toimia
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
 • Pilottihankkeita valittaessa huomioidaan molemmat kansalliskielet
 • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia
 • Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti ja saadut tuotokset viedään yhteiselle alustalle www.paraskoulu.fi

Painopistealueet

 • Perusopetuksen johtamisen rakenteellinen kehittäminen,
 • Perusokoulun oppivan yhteisön hyvinvoinnin edistäminen.
 • Perusopetuksen koulunkäynnin ja oppimisen tukeen liittyvien käytänteiden kehittäminen.
Attachments