Valtionavustus

Valtion erityisavustus: #paraskoulu

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
6.11.2018 – 19.12.2018 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
5 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leena Nissilä

Valintaperusteet

Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoa ja johtaa käytännön teko-jen syntymiseen
Toiminta tavoittelee uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai näkökulmia tasa-arvoisen peruskoulun edistämiseen
Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita
Toiminta kattaa yhdessä mahdollisten muiden saman alueen hankkeiden kanssa koko aluehallintoviraston alueen
Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä
Lapset ja nuoret ovat osallisia ja aktiivisia toimijoita
Toiminta kohdistuu useaan tavoitteeseen ja kattaa useamman kuin yhden tason toimia
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan
Pilottihankkeita valittaessa huomioidaan molemmat kansalliskielet
Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia
Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti ja saadut tuotokset viedään yhteiselle alustalle www.paraskoulu.fi

Painopistealueet

Perusopetuksen johtamisen rakenteellinen kehittäminen,
Perusokoulun oppivan yhteisön hyvinvoinnin edistäminen.
Perusopetuksen koulunkäynnin ja oppimisen tukeen liittyvien käytänteiden kehittäminen.
Attachments