Valtionavustus

Valtion erityisavustus: #paraskoulu 2019, hakuryhmä B: Perusopetuksen viestintäyhteistyö

Tila
Päättynyt
Hakuaika
2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leena Nissilä

Valintaperusteet

 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää viestinnän keinoin perusopetuksen mielikuvaa ja arvostusta.
 • Toiminta lisää ymmärrystä ja arvostusta perusopetusta kohtaan.
 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 • Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä.
 • Toiminta aktivoi perusopetuksen toimijoita osallistumaan koulutuksesta käytävään keskusteluun. Myös lasten, nuorten ja huoltajien osallisuus huomioidaan hankkeessa.
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 • Hankkeita valittaessa huomioidaan molemmat kansalliskielet.
 • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia.
 • Toiminta tuottaa vaikuttavia viestinnällisiä toimintatapoja ja materiaalia perusopetuksen toimijoiden käyttöön.

Painopistealueet

 • Hanke toteutetaan verkostomaisesti.
 • Hankkeessa toteutetaan viestinnän toimintamallien avointa jakamista ja edelleen kehittämistä.
 • Hankkeessa parannetaan mielikuvaa ja arvostusta perusopetusta kohtaan.