Valtionavustus

Valtion erityisavustus: #paraskoulu 2019, hakuryhmä B: Perusopetuksen viestintäyhteistyö

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leena Nissilä

Valintaperusteet

 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää viestinnän keinoin perusopetuksen mielikuvaa ja arvostusta.
 • Toiminta lisää ymmärrystä ja arvostusta perusopetusta kohtaan.
 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 • Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä.
 • Toiminta aktivoi perusopetuksen toimijoita osallistumaan koulutuksesta käytävään keskusteluun. Myös lasten, nuorten ja huoltajien osallisuus huomioidaan hankkeessa.
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 • Hankkeita valittaessa huomioidaan molemmat kansalliskielet.
 • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia.
 • Toiminta tuottaa vaikuttavia viestinnällisiä toimintatapoja ja materiaalia perusopetuksen toimijoiden käyttöön.

Painopistealueet

 • Hanke toteutetaan verkostomaisesti.
 • Hankkeessa toteutetaan viestinnän toimintamallien avointa jakamista ja edelleen kehittämistä.
 • Hankkeessa parannetaan mielikuvaa ja arvostusta perusopetusta kohtaan.

Päätökset

Opetushallitus asetti valtionavustusta haettavaksi 2.10.2019 - 6.11.2019 vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon.

Hakemuksia saapui kaikkiaan viisi kappaletta. Haetun avustuksen määrä oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnettiin noin 1,3 miljoonaa euroa.

Hakemukset on arvioitu hakutiedotteessa mainittujen valintaperusteiden mukaan.