Valtionavustus

Valtion erityisavustus: #paraskoulu 2019, hakuryhmä A: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Leena Nissilä

Valintaperusteet

  • Toiminta synnyttää, juurruttaa ja vakiinnuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa tukevia tekoja sekä tarjoaa prosessikoulutusta.
  • Toiminta tukee tarkennettujen arviointilinjausten (perusteiden luku 6) toimeenpanoa.
  • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
  • Toiminta hyödyntää aluehallintovirastoja, tutkimuslaitoksia, normaalikouluja ja muita kumppanuuksia.
  • Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä.
  • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
  • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia.
  • Hankkeissa huomioidaan molemmat kansalliskielet.

Painopistealueet

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano ja sen johtaminen.
  • Perusopetuksen arviointilinjausten (perusteiden luku 6) toimeenpanon tuki.

Päätökset

Opetushallitus asetti valtionavustusta haettavaksi 2.10.2019 - 6.11.2019 vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon.

Hakemuksia saapui hakuryhmään A yhteensä 21 hakemusta. Haetun avustuksen määrä oli noin 6,6 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnettiin noin 1 miljoonaa euroa.

Hakemukset on arvioitu hakutiedotteessa mainittujen valintaperusteiden mukaan.