Valtionavustus

Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
6 000 000 €
Lisätietoa antavat
Erityisasiantuntija Matti Ranta

Valintaperusteet

  • hankkeen toimintasuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
  • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
  • toiminnan vakiinnuttamiseen tähtäävät konkreettiset toimenpiteet
  • jo tehdyn kehittämistyön ja olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen

Päätökset

Opetushallitus asetti 2.10.-6.11.2019 haettavaksi valtion erityisavustukset tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen.

Haettavana oli enintään 6 000 000 euroa, josta varattiin vähintään 5 500 000 euroa tämän valtionavustushaun avustuksiin ja enintään 500 000 euroa alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentamiseen uusille alueille.

Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen -haussa hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaikkiaan 232, joissa haetun avustuksen määrä oli n. 11 500 000 euroa. Avustuksiin käytettävä määräraha oli kaikkiaan 5 816 394 euroa ja se jaettiin 231 hankkeelle.

Hakemukset on arvioitu hakutiedotteessa mainittujen valintaperusteiden mukaan.