Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2021

Tila
Haettavissa
Hakuaika
15.2.2021 – 26.3.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 526 000 €

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta:

Valtion vuoden 2021 talousarvio, momentti 29.10.51

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Lukiolaki 10.8.2018/714

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688

Avustuksen käyttötarkoitus

Valtionavustuksen avulla kehitetään kodin ja koulun yhteistyöstä huolehtivien järjestöjen toimintaa, tuetaan koulun vapaan harrastustoiminnan järjestämistä, tuetaan nimeltä mainittujen järjestöjen sekä eräiden vaihto-oppilasjärjestöjen toimintaa sekä lukiolaisten tiedeolympialaistoimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan myös kotiperuskoulun/hemgrundskolan ja Suomi-koulujen toimintaa ja kehittämistä sekä tuetaan Suomi-koulujen tuki ry:n toimintaa. Avustuksen kohderyhmänä ovat järjestöt.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 1 526 000 euroa valtion yleisavustusta. Valtionavustusta myönnetään vuoden 2021 määrärahasta. Avustusta voi käyttää vuoden 2021 kustannuksiin.

HAKURYHMÄ 1:   271 000 euroa (valtion talousarvio 2021)

Valtionavustukset eräille järjestöille niiden toiminnan tukemiseen tavoitteena kodin ja koulun yhteistyön, kerhotoiminnan ja koulun vapaan harrastustoiminnan lisääminen, kehittäminen ja monipuolistaminen, ympäristötietoisuuden lisääminen. Lukiolaisten tiedeolympialaistoiminnan järjestäminen.

HAKURYHMÄ 2:   1 255 000 euroa (valtion talousarvio 2021)

Valtionavustukset Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Valtionavustukset kotiperuskoulu/hemgrundskola -toimintaan ja sen kehittämiseen.

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 15.2.2021 ja päättyy 26.3.2021 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa. Hakemusta ei tarvitse lähettää erikseen postitse allekirjoitettuna. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella (linkki ylhäällä).

Hakemus tehdään hakijajärjestön nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla järjestön nimenkirjoitusoikeus.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Näin hakemus arvioidaan

Valintaperusteet

  • Arvio hakijan edellytyksistä järjestää kuvattua toimintaa ml. aiemmat selvitykset tuen käytöstä
  • Toiminta on suunniteltu tarvelähtöisesti ja tavoitteellisesti
  • Hakijan taloudellisen tuen tarve
  • Hakija ei saa tarkoitettuun toimintaan muuta valtion rahoitusta
  • Rahoitettavaksi esitettävä toiminta on vakiintunutta ja se ulottuu koko maahan

Rahoituspäätökset

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

opetusneuvos Teijo Koljonen puh. 029 533 1524

opetusneuvos Leo Pahkin, puh. 029 533 1163

undervisningsråd Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601 (ruotsinkieliset hakijat)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi.