Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2020

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
5.3.2020 – 20.5.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
842 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Annamari Kajasto

Valintaperusteet

Varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tukeminen innovatiivisesti ja monipuolisesti
Hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
Hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus
Hankkeen koordinaattorin, työryhmän ja/tai verkoston tarkoituksenmukainen ja innovatiivinen toiminta
Hankkeen tarvelähtöisyys, tietoperustaisuus ja mahdollinen yhteys tutkimukseen
Hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
Hankkeen tulosten ja tuotosten levittäminen sekä kaksikielisestä opetuksesta tiedottaminen huoltajille
Hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta
Valtionavustuksia myönnettäessä otetaan huomioon alueellinen tasa-arvo sekä painotetaan ensisijaisesti käynnistyviä hankkeita. Lisäksi otetaan huomioon jatkumon rakentaminen kaksikieliselle opetukselle niissä kunnissa, joissa toimintaa ei ole aiemmin ollut. Jatkohakemuksista tulee myös käydä selville, kuinka jo aloitettua toimintaa kehitetään.

Valtion erityisavustusta ei voida käyttää sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta valtionavustusta.

Painopistealueet

1. Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen järjestäminen paikkakunnilla, joilla sitä ei ole tarjolla
2. Olemassa olevan kielirikasteisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen laajentaminen ja kehittäminen sekä jatkumon turvaaminen paikkakunnilla, joilla sitä jo järjestetään
3. Kielikylpyopetuksen järjestäminen suomen, ruotsin tai saamen kielellä paikkakunnilla, joissa sitä ei ole tarjolla
4. Olemassa olevan ruotsin-, suomen- tai saamenkielisen kielikylpyopetuksen laajentaminen ja kehittäminen sekä jatkumon turvaaminen paikkakunnilla, joilla sitä jo järjestetään
5. Laajamittaisen kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen järjestäminen paikkakunnilla, joissa sitä ei ole tarjolla
6. Olemassa olevan laajamittaisen kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen laajentaminen ja kehittäminen sekä jatkumon turvaaminen paikkakunnilla, joilla sitä jo järjestetään
7. Muun kansalliskielistrategiaa tukevan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai perusopetuksen käynnistäminen tai laajentaminen (esimerkiksi tandemopetus)