Valtionavustus

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen 2019

Perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
15.2.2019 – 21.3.2019 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Annamari Kajasto

Valintaperusteet

Tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
Hankesuunnitelman selkeys, toteuttamiskelpoisuus sekä kattava ja monipuolinen sisältö
Hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja vaikuttavuus
Kielten tutoropettajan, koordinaattorin, työryhmän ja/tai verkoston tarkoituksenmukainen ja innovatiivinen toiminta
Verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen tukeminen
Suunnitellun koulutuksen tarvelähtöisyys ja tietoperustaisuus
Pitkäkestoisen ammatillisen kehittymisen tukeminen
Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
Kustannusarvion ja aikataulun realistisuus
Tuotosten ja tulosten levittäminen
Hankkeeseen liittyvä arviointi- ja selvitystoiminta