Valtionavustus

Valtionavustus ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
30.9.2019 – 28.10.2019 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
4 000 000 €
Lisätietoa antavat
Yli-insinööri Inga Sihvo

Valintaperusteet

Haun tavoitteita tukevat hankkeen tavoitteet ja toiminta sekä aiempien ja meneillään olevien hankkeiden hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.

Tuotosten ja tulosten hyödynnettävyys koko ammatillisen koulutuksen kentällä ja hanketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys kehittämistyön aikana.

Hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus sekä hankkeen ja sen tuotosten saavuttamisen seuranta.
Hanke- ja yhteistyöverkoston laatu ja verkoston toiminta painopisteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton tukemiseksi.
Opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien johdon ja muun henkilöstön sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin ja osallistuminen hankkeen suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan.

Painopistealueet

Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.