Valtionavustus

Valtionavustus ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
30.9.2019 – 28.10.2019 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
4 000 000 €
Lisätietoa antavat
Yli-insinööri Inga Sihvo

Valintaperusteet

  • Haun tavoitteita tukevat hankkeen tavoitteet ja toiminta sekä aiempien ja meneillään olevien hankkeiden hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.
  • Tuotosten ja tulosten hyödynnettävyys koko ammatillisen koulutuksen kentällä ja hanketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys kehittämistyön aikana.
  • Hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus sekä hankkeen ja sen tuotosten saavuttamisen seuranta.
  • Hanke- ja yhteistyöverkoston laatu ja verkoston toiminta painopisteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulosten käyttöönoton tukemiseksi.
  • Opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien johdon ja muun henkilöstön sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin ja osallistuminen hankkeen suunnitteluun, toimintaan ja seurantaan.

Painopistealueet

  • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista.
  • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana.
  • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa.
  • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.