Valtionavustus

Valtionavustus tiedeolympialaisten tukeen ja kehittämiseen 2020

Tila
Haettavissa
Hakuaika
1.10.2020 – 31.10.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
100 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Teijo Koljonen
Opetusneuvos Satu Honkala
Opetusneuvos Leo Pahkin
Opetusneuvos Hanna Pohjonen
Yli-insinööri Inga Sihvo
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) oph.fi

Tausta ja tavoitteet

Opetushallitus jakaa valtionavustusta tiedeolympialaisiin liittyvän, kotimaassa tapahtuvan toiminnan ja valmennuksen kehittämiseen. Tähän voi sisältyä esimerkiksi korkeakouluyhteistyön syventäminen, opettajien osallisuuden vahvistaminen sekä muut tiedeolympialaistoiminnan vaikuttavuutta lisäävät toimenpiteet.

Tiedeolympialaistoiminnan tavoitteena on herättää nuorten kiinnostus tieteeseen ja tutkimukseen tutustuttamalla heitä kansainväliseen huippuosaamiseen ja ohjata heitä verkostoitumaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti jo opintojen aikana. Lisäksi sen tavoitteena on lisätä tiede- ja teknologiaosaamisen arvostusta ja tiedottaa uusimmasta tutkimuksesta. Tiedeolympialaistoiminta tulisi olla saavutettavissa mahdollisimman monelle nuorelle ja opettajalle.

Avustuksen tavoitteena on kasvattaa tiedeolympialaistoiminnan vaikuttavuutta ja kattavuutta kansallisella tasolla ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyvien käytänteiden levittämistä. Avustuksella voidaan kehittää tiedeolympialaistoiminnan yhteydessä syntyneiden materiaalien ja tuotosten avointa jakamista opetuskäyttöön.

Kuka voi hakea

Hakukelpoisia ovat Suomen tiedeolympialaistoiminnasta huolehtivat järjestöt.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Avustuksina jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallituksen käyttöön asettamasta tiedeolympialaisten ja muiden tiedekilpailujen tukeen ja kehittämiseen tarkoitetusta määrärahasta  noin 100 000 euroa.

Valtionavustusta ei saa kohdentaa oppimateriaalien ja -välineiden kustantamiseen suoraan opiskelijoille eikä sellaiseen toimintaan, johon rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) perusteella. Valtionavustus voi kattaa 100 % toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

Avustusten käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.12.2021.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustuksen hakuaika alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.10.2020 klo 16.15.

Avustushakemus tehdään Opetushallituksen sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus hakijatahon puolesta.

Toiminnan kustannukset tulee kuvata erillisellä liitteellä, joka tallennetaan hakulomakkeen kohtaan ”Toiminnan kustannukset eriteltyinä”. Kuvaukseen tulee sisältyä erittely matka-, palkkio- ja muista kuluista, jotka aiheutuvat avustuksen käyttötarkoituksen mukaisesta kehittämistoiminnasta.

Näin hakemus arvioidaan

Valintaperusteet:

- hakemuksessa on otettu huomioon hakutiedotteen tavoitteet ja painopisteet

- toiminta on tarvelähtöistä ja tavoitteellista

- toiminnan vaikuttavuus

- talousarvio on kohtuullinen ja laadittu selkeästi

Rahoituspäätökset

Valtionavustuspäätökset lähetetään avustusta hakeneille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä marraskuun puolivälissä.