Valtionavustus

Vankilaopetuksena järjestettävän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen toteuttaminen

Ammatillinen koulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
29.4.2019 – 31.5.2019 klo 16:15
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Lisätietoja antaa opetusneuvos Sanna Penttinen puh. +358 29 533 1168, etunimi.sukunimi@oph.fi ja asiantuntija Inka Ruokolainen puh. +358 29 533 1580, etunimi.sukunimi@oph.fi

 

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 500 000 euroa. Tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto valtakunnallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa laatinut linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Opetushallitus tukee toimintamallin käyttöönottoa jakamalla valtionavustusta vankilaopetuksen tehtävän saaneelle 15 ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjälle.