Valtionavustus

Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus 2020

Tila
Haettavissa
Hakuaika
20.1.2020 – 25.2.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen

Valintaperusteet

  • Koulutuksen tarvelähtöisyys
  • Koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen
  • Painopistealueisiin liittyvät sisällöt
  • Koulutuksen riittävä pituus opetushenkilöstön ammatillisen kehittymisen tukemiseksi
  • Ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
  • Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
  • Hankkeen organisointi ja toteutus
  • Tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen sekä yhteys muihin Opetushallituksen rahoittamiin vapaan sivistystyön hankkeisiin
  • Talouden realistisuus
  • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa