Valtionavustus

Vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus 2020

Tila
Arvioitavana
Hakuaika
20.1.2020 – 25.2.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen

Valintaperusteet

Koulutuksen tarvelähtöisyys
Koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen
Painopistealueisiin liittyvät sisällöt
Koulutuksen riittävä pituus opetushenkilöstön ammatillisen kehittymisen tukemiseksi
Ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
Kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
Hankkeen organisointi ja toteutus
Tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen sekä yhteys muihin Opetushallituksen rahoittamiin vapaan sivistystyön hankkeisiin
Talouden realistisuus
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa