Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2020

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
20.1.2020 – 25.2.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 216 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen

Valintaperusteet

1) Erityishuomion (romanit, saamelaiset, viittomat, luku- ja kirjoitustaidottomat mahanmuutotaustaiset) kohderyhmät
2) Alueellinen tasa-arvo
3) Hakutiedotteessa lueteltujen kohderyhmien suhteellinen osuus oppilaitosmuodon hakemuksissa
4) Oppilaitokselle osoitetut VOS-yksiköt vuodelle 2020