Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset vuodelle 2020 (kansanopistot ja kesäyliopistot)

Tila
Haettavissa
Hakuaika
8.10.2020 – 16.11.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
100 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Susanna Rajala
Opetusneuvos Juho Helminen
Opetusneuvos Leena Nissilä
Assistentti Leena Aikio-Einiö
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@oph.fi
teknisissä ja hakuprosessiin liittyvissä asioissa valtionavustukset@oph.fi

Valintaperusteet

Käyttökate (Tilanne liikevaihdon kulujen maksamisen jälkeen)
Nettotulos (Kannattavuus /varsinaisen toiminnan tulos kun menot ja velkojen korot maksettu)
Omavaraisuusaste (Vakavaraisuus – oman pääoman osuus varallisuudesta)
Quick ratio (Maksuvalmius / rahoitusomaisuus ja saamiset suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin)
Ylläpitäjän taloudellinen asema (Omistajan kyky halutessaan tukea oppilaitosta)
Taloudellinen kehitys (alijäämien toistuvuus /kehityssuunta)
Asiantilan pysyvyys/ennakoitavuus
Taloudellisen tuen tarve (yleisarvio)
Toiminnallinen kehitys vv. 2017-2019 (opiskelijamäärät)
Attachments