Valtionavustus

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymisen kehittämishankkeet 2020

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
9.3.2020 – 20.5.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
472 000 €
Myönnetty
Kokonaismääräraha € 600000, josta 128000 myönnettiin kansallisille koordinointihankkeille
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Paula Mattila

Valintaperusteet

Hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
Hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
Hankkeen toimintojen ja tulosten hyödyntäminen välittömästi koko koulun ja opetuksen järjestäjän tasolla
Toimintojen ja tulosten hyödyntäminen seudullisesti ja kansallisesti
Hankkeessa syntyvän tiedon ja osaamisen jakaminen sekä arviointi
Hankkeen kustannusarvion realistisuus

Painopistealueet

Kestävät elämäntavat, ilmastoteot, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen jne.
Ihmisoikeuksien tuntemus, niiden turvaaminen ja edistäminen
Sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuuden edistäminen
Rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistäminen, sovittelu jne.
Kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden arvostaminen ja edistäminen
Maailmankansalaisuuteen kasvattaminen koko koulun tehtävänä