Valtionavustus

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansalliset kehittämishankkeet 2020

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
9.3.2020 – 20.5.2020 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
128 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Paula Mattila

Valintaperusteet

Hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
Hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus ml. ehdotus koordinaattoriksi
Toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
Hankkeeseen liittyvä arviointi-, selvitys tai tutkimustoiminta
Hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus

Painopistealueet

Vastuullisen kansainvälisyyden ml. Agenda 2030:n roolin vahvistaminen koulujen kehittämistoiminnassa ja toimintakulttuurissa
Kansallisen kielivarannon vahvistaminen