Future Songwriting luo mahdollisuuksia monipuolisempaan musiikkikasvatukseen. Tavoitteena on kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen uuden teknologian avulla osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista. Hankkeessa tutkitaan ja hyödynnetään Ihan Oma Juttu Oy:n kehittämää INTO-konseptia.
Kolme lasta säveltää tablettia käyttäen. Future Songwriting -hanke.

Teknologia tarjoaa uusia välineitä musiikkikasvatukseen

Hankkeen käytännön osuus voidaan jakaa kolmeen osaan. Opettajille suunnatuissa työpajoissa kehitetään opettajien osaamista ja tarjotaan työkaluja luokissa tapahtuvaan musiikinopetukseen. Oppilaille suunnatuissa kouluprojekteissa lapset ja nuoret pääsevät itse säveltämään, sanoittamaan, sovittamaan, äänittämään ja tuottamaan omia kappaleitaan. Hankkeessa tehdään myös aiheeseen liittyvää tutkimustyötä ja lopputuloksena hankkeen kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta luodaan oppimateriaali- ja työkalupakki teknologian hyödyntämiseen koulujen musiikinopetuksessa.

Työskentely luo eurooppalaisten musiikkipedagogien, opettajien ja musiikkiteknologian sekä -pedagogiikan tutkijoiden verkoston.

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää uusia toimintatapoja musiikin opetukseen ja musiikkikasvatukseen
  • Mahdollistaa uusien, kokeilevien ja interaktiivisten oppimisympäristöjen synty
  • Pitkällä tähtäimellä sulauttaa musiikin tekeminen ja oppiminen niin, että siitä tulee luonnollinen osa työskentelyä eurooppalaisissa kouluissa.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.10.2018 – 30.09.2020

EU-tuki: 419 806 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://futuresongwriting.eu/

Hanketta koordinoi Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto Suomesta.

Hankepartnereita ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Suomesta, Kölnin yliopisto Saksasta, Musical Futures Iso-Britanniasta, Pompeu Fabran yliopisto Espanjasta sekä tekijänoikeusjärjestöt Sacem Ranskasta ja Artisjus Unkarista.