Aasian ja Afrikan kielten merkitys kasvaa – ilmoittaudu seminaariin Opetushallituksessa 3.9.2019

Opetushallituksen rahoittama Aasian ja Afrikan kielten hanke kutsuu osanottajia ensimmäiseen seminaariinsa 3.9.2019. Seminaarin tavoitteissa ja teemoissa yhdistyy suomalaisen kielivarannon kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Seminaari on suunnattu laajasti koulutuksen eri asteiden ammatilaisille sekä muun muassa tutkijoille.

Uudistukset ja lukeminen olivat esillä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumissa

Foorumin teemana oli tänä vuonna Lukemalla parempi maailma. Opetushallituksen Pia Lumme esitteli puheenvuorossaan Lukuliikkeen toimintaa ja sen ilmentymiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Lumpeen mukaan...

Tärkeintä on pitää oppiminen keskipisteenä – myös digitalisaatiossa

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kiteytti Digioppimisen areenan avauspuheenvuorossaan juuri nyt keskeisen teeman: digitaalisuus on väline, jonka tulisi palvella oppimista. Opetushallituksen 7.-8.12. järjestämä Digioppimisen areena keräsi Helsingin Messukeskuksen Kokoustamoon noin 500 osallistujaa. Näistä useat olivat tutoropettajia, joiden työn yhtenä tavoitteena on lisätä tieto- ja viestintäteknologista osaamista opetuksessa.

Kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua

Opetushallitus on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään opettajille uutta työkalua tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön taitojen itsearviointiin.

Eurooppalainen vertailu: Suomi kärkimaita yhteiskuntaopin opetuksen määrässä

EU:n koulutustiedonvaihdon verkosto Eurydice on selvittänyt, kuinka yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja opetetaan eurooppalaisissa kouluissa. Suomi erottuu joukosta maana, jossa on eniten yhteiskuntaopin tunteja peruskoulun yläluokkia vastaavalla tasolla. Kuulumme kolmen kärkimaan joukkoon myös silloin, kun katsotaan aineen oppituntien kokonaismäärää perusopetuksen ja lukion aikana.

Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

Opetushallitus on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa avaamassa perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea mukaan toisen kotimaisen kielen kokeiluun.

Opetussuunnitelmasuositus vapaan sivistystyön uuteen maahanmuuttajakoulutukseen

Opetushallitus on antanut opetussuunnitelmasuosituksen vuoden 2018 alussa alkavaa vapaan sivistystyön uutta maahanmuuttajakoulutusta varten. Kyseessä on laajempi uudistus, jossa aiemmin työ- ja elinkeinohallinnon vastuulla ollut aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.

Koulurauhan julistus: hyväksyvä ilmapiiri on jokaisen vastuulla

Koulurauha julistetaan Kajaanissa 20. elokuuta, kun nuoret lukevat kirjoittamansa Koulurauhan julistuksen. Tapahtuma on aloitus lukuvuoden 2019–2020 Koulurauha-ohjelmalle, jonka teema on tänä vuonna vastuu. Seuraa tapahtumaa verkossa ja tutustu materiaaleihin osoitteessa koulurauha.fi.

Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan itseohjautuvuudesta, digitalisaatiosta ja ilmiöoppimisesta?

Keskustelu uusista opetusmenetelmistä ja opetussuunnitelmista käy taas kiivaana. Mutta mitä opetussuunnitelman perusteissa oikeastaan sanotaankaan ilmiöoppimisesta, digilaitteista ja itseohjautuvuudesta? Mistä asioista linjataan valtakunnallisissa perusteissa, mistä taas päätetään kunnissa ja kouluissa?

Kieltenopetus alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta ja varhaiskasvatuksesta - neljä miljoonaa euroa avustuksia kunnille

Valtionavustuksilla tuetaan koulujen kokeiluja A1- tai A2-kielten varhentamiseksi. Avustuksilla laajennetaan kielitarjontaa alkamaan nykyistä aikaisemmin tai lisätään tarjontaan kieliä, joita...
Näytetään 1-10/251