Jaa koulun turvallisuuteen liittyvä hyvä käytäntösi!

Onko koulussasi tai oppilaitoksessasi hyväksi koettu käytäntö, joka on parantanut turvallisuutta? Sisäministeriö hakee nyt arjen turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, joita julkaistaan sisäisen turvallisuuden TUOVI-portaalissa.

Miten viestiä viisaasti kotona, koulussa ja verkossa – Maailman suurin vanhempainilta kutsuu keskusteluun 12.11.

Miten otamme toisemme paremmin huomioon sekä kotona että koulussa? Miten kannustan lasta koulunkäynnissä? Entä millaisia viestinnän pelisääntöjä tarvitsemme lasten ja nuorten ruudun ääressä viettämälle ajalle? Tule mukaan jakamaan omia kokemuksiasi viisaasta viestinnästä kaikkien Suomen vanhempien yhteiseen keskusteluun - maailman suurimpaan vanhempainiltaan.

Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja...

Opetussuunnitelmasuositus vapaan sivistystyön uuteen maahanmuuttajakoulutukseen

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen, jolla kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille luodaan mahdollisuus koulutuksen rahoitukseen 100 %:n valtionosuudella, kun...

Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja...

Eurooppalainen vertailu: Suomi kärkimaita yhteiskuntaopin opetuksen määrässä

Eurydicen selvityksessä olivat mukana kaikki EU:n 28 jäsenmaata sekä 9 ehdokas- ja kumppanuusmaata. Käsiteltävänä oli kaikkiaan 42 itsenäistä koulujärjestelmää. Selvityksen tulokset kerrotaan...

Kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua

MENTEP-hankkeessa on kehitetty ja testattu uutta TET-SAT ( Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool ) -työkalua, jonka tarkoituksena on tukea opettajia arvioimaan omia digitaalisia...

Tärkeintä on pitää oppiminen keskipisteenä - myös digitalisaatiossa

Heinonen korosti, että tärkeintä opetuksen digitalisaatossa on se, mihin käytämme teknologiaa ja digitaalisia oppimisvälineitä. ”Opetuksessa ja koulutuksessa itse oppiminen ei katoa, vaan pysyy...

”Osaaminen ja sivistys ovat Suomen menestyksen avaimet”

Yhdessä – Osaamista ja luottamusta seuraavat sata vuotta! -seminaarin osallistujien joukossa oli paitsi paljon opettajia, rehtoreita ja muita koulutuksen parissa työskenteleviä, myös muiden...

Suomalaislapset edelleen parhaiden lukijoiden joukossa

Erinomainen lukutaidon taso on 18 %:lla oppilaistamme. Suomalaislapset osaavat tietoteksteihin ja tiedon hakemiseen liittyviä tehtäviä paremmin kuin kaunokirjallisiin teksteihin ja tiedon tulkintaan...
Näytetään 1-10/418