Opetushallitus selvittää taiteen perusopetuksen tilaa verkkokyselyllä 22.10.-11.11.2019

Opetushallitus on lähettänyt linkit kyselyyn niille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille, jotka saavat opetustuntikohtaista valtionosuutta. Muille kuin valtionosuutta saaville...

Oppilaat haastattelevat kirjailijoita Helsingin kirjamessuilla - Seuraa suorana verkossa

Keskustelut järjestetään torstaina 24. lokakuuta ja perjantaina 25. lokakuuta. Kirjailijakeskustelut ovat osa yhteistyötä nimeltä Prata bok, johon osallistuvat Lukuliike, Svenska Litteratursällskapet...

Lapsi ja nuori tarvitsee kodin ja koulun yhteistyötä

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten oppimiseen, motivaatioon ja viihtyvyyteen koulussa. Vanhempien aktiivinen ja myönteinen läsnäolo koulun arjessa ennaltaehkäisee myös kiusaamista ja syrjäytymistä.

Kuukauden tilasto: Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet ovat Suomessa vanhempia muihin OECD-maihin verrattuna

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistumisiässä on OECD-maiden välillä valtavaa vaihtelua, ja Suomessa valmistuneiden joukossa on huomattavan paljon vanhempien ikäryhmien edustajia.

Euroopan kielten päivä kannustaa opiskelemaan kieliä

Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän teemat liittyvät tiiviisti esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen ihminen ja koulu on monikielinen.

Euroopan urheiluviikko rohkaisee lisäämään liikettä

Syyskuun viimeisellä viikolla 23.–30.9. vietetään Euroopan urheiluviikkoa.Vuonna 2016 viikon aikana liikkui erilaisissa tapahtumissa noin 10 miljoonaa ihmistä yli 30 maassa. Suomen kansallisissa tapahtumissa keskitytään hallitusohjelman mukaisesti peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.

Opetushallitus kokosi kouluille materiaalia väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn tueksi

Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ääriajattelua voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Siinä koululla ja opetustoimella on muiden toimijoiden ohella merkittävä rooli. Opetushallituksen Edu.fi-sivustolle on koottu ajankohtaista taustatietoa väkivaltaisesta ekstremismistä, tietoa sen ehkäisystä sekä erilaisia aineistoja opettajien ja koulun johdon tueksi.

Ammattiopiskelijoiden kansainvälistyminen jatkuu tasaisena

Ulkomaanjaksolle – useimmiten työssäoppimaan ─ lähti 13,5 % samana vuonna opintonsa aloittaneita vastaavasta opiskelijamäärästä. Suomesta lähtevien ammattiopiskelijoiden ulkomaanjaksot kestävät keskimäärin 7 viikkoa, tänne tulevien 4 viikkoa.

Suomen Unesco-koulut kestävyyden asialla

Vuosittainen yhteistyöseminaari kokosi 70 osanottajaa Unesco-kouluista eri puolilta Suomea Opetushallitukseen. Tilaisuuden päätavoite oli löytää käytännön ratkaisuja, joilla Unesco-koulut voivat toimia esimerkkeinä YK:n kestävän kehityksen agendan toteuttamisessa.

Tutoropettaja jokaiseen Suomen kouluun – vuoden 2017 valtionavustukset haettavina

Opetushallitus on avannut valtionavustushaut tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä alueelliseen koordinaatioon. Tavoitteena on tukea uuden pedagogiikan ja opetussuunnitelman perusteiden mukaista kehittämistä ja koulutusta perusopetuksessa. Vuoden 2017 avustuksiin on varattu yhteensä 9,8 miljoonaa euroa hallituksen kärkihankepanostuksista peruskoulun kehittämiseen. Avustusta voivat hakea opetuksen ja koulutuksen järjestäjät. Avustuksella levitetään tutoropettajatoiminta kattamaan koko Suomen ja innostetaan mukaan uusia toimijoita.
Näytetään 61-70/485