Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja...

Opetussuunnitelmasuositus vapaan sivistystyön uuteen maahanmuuttajakoulutukseen

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen, jolla kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille luodaan mahdollisuus koulutuksen rahoitukseen 100 %:n valtionosuudella, kun...

Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja...

Eurooppalainen vertailu: Suomi kärkimaita yhteiskuntaopin opetuksen määrässä

Eurydicen selvityksessä olivat mukana kaikki EU:n 28 jäsenmaata sekä 9 ehdokas- ja kumppanuusmaata. Käsiteltävänä oli kaikkiaan 42 itsenäistä koulujärjestelmää. Selvityksen tulokset kerrotaan...

Kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua

MENTEP-hankkeessa on kehitetty ja testattu uutta TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool) -työkalua, jonka tarkoituksena on tukea opettajia arvioimaan omia digitaalisia pedagogisia...

Tärkeintä on pitää oppiminen keskipisteenä - myös digitalisaatiossa

Heinonen korosti, että tärkeintä opetuksen digitalisaatossa on se, mihin käytämme teknologiaa ja digitaalisia oppimisvälineitä. ”Opetuksessa ja koulutuksessa itse oppiminen ei katoa, vaan pysyy...

”Osaaminen ja sivistys ovat Suomen menestyksen avaimet”

Yhdessä – Osaamista ja luottamusta seuraavat sata vuotta! -seminaarin osallistujien joukossa oli paitsi paljon opettajia, rehtoreita ja muita koulutuksen parissa työskenteleviä, myös muiden...

Suomalaislapset edelleen parhaiden lukijoiden joukossa

Erinomainen lukutaidon taso on 18 %:lla oppilaistamme. Suomalaislapset osaavat tietoteksteihin ja tiedon hakemiseen liittyviä tehtäviä paremmin kuin kaunokirjallisiin teksteihin ja tiedon tulkintaan...

Tutoropettajatoiminta kattaa valtaosan Suomen kunnista

Tutortoiminnalla edistetään digitalisaatiota ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymistä sekä osaamisen levittämistä alueellisella koordinaatiolla. Uusi peruskoulu -ohjelmaan liittyvä vuonna 2016...

Nuoret filosofit koolla Opetushallituksessa

Yleissivistyksen tavoittelun ja filosofian merkitystä suomalaisessa koululaitoksessa painotti tilaisuudessa puhunut filosofi, professori emeritus Ilkka Niiniluoto. Niiniluoto oli valinnut...
Näytetään 81-90/485