Apua arviointiin – kevään 2023 arviointikoulutukset alkavat

Opetushallitus tarjoaa kaikille perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja muille arvioinnista kiinnostuneille maksutonta koulutusta oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointiin. Kevään koulutuksissa on vielä hyvin tilaa. Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään viikkoa ennen.

Euroopan nuorison teemavuosi 2022 rohkaisi nuoria vaikuttamaan omalla tavallaan ja nosti esiin nuorten osallistamisen parissa tehtävää tärkeää työtä

Suomessa teemavuoden päätavoitteet olivat EU-ohjelmien tarjoamien mahdollisuuksien markkinoiminen nuorille, nuorten osallisuuden tukeminen ja edistäminen sekä nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden roolin ja asiantuntemuksen esiin nostaminen ja edistäminen.

Uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen ja toiselle asteelle julkaistaan maaliskuussa

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Uudistetut kriteerit, jotka julkaistaan maaliskuussa 2023, on laadittu arjen työkaluksi ja suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta.

Sotaa paenneita ukrainalaisia tuettiin Opetushallituksen kansainvälisyystoimintojen rahoitusohjelmista

Opetushallitus tuki vuonna 2022 kansainvälisten rahoitusohjelmiensa avulla eri koulutussektoreita muun muassa opiskelumahdollisuuksien ja apurahojen tarjoamisessa niille ukrainalaisille, jotka olivat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa. Tuki jatkuu useissa ohjelmissa vuonna 2023.

Opetushallitus ilmoitti oppimisen tuen kanteluratkaisua koskevista toimenpiteistä

Opetushallitus on ilmoittanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle toimenpiteistä, joilla se vastaa OAJ:n erityisen tuen antamista koskevan kantelun ratkaisuun.

Uusi rahoitushaku avautuu korkeakouluille – ohjelma vahvistaa Suomen ja kehittyvien maiden koulutusyhteistyötä

Uudessa Higher Education Partnership -ohjelmassa painotetaan osallistuvien korkeakoulujen tasa-arvoista kumppanuutta. Kehitysyhteistyöohjelmalla tuetaan myös hallintohenkilöstön, opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 21. helmikuuta

Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin. Haettavina ovat mm. toisen asteen koulutusten, tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen ja kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opiskelupaikat.

Toisen kotimaisen kielen oppimista kouluissa vahvistetaan – valtionavustus nyt haettavissa

Pääministeri Sanna Marinin hallitus lanseerasi vuonna 2022 Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelman, jonka toimenpiteillä halutaan vahvistaa toisen kotimaisen kielen opetusta. Ohjelman toteutusvastuu on Opetushallituksella. Kehittämisohjelmassa on nyt haettavissa A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen tarkoitettu valtionavustus.

OPH:n toiminnan vaikuttavuutta on syytä edelleen johtaa ja kehittää määrätietoisesti

Tilasimme ulkoisen arvioinnin vaikuttavuustyömme toteutumisen onnistumisesta, jotta saisimme näkemyksiä ja ideoita toimintamme kehittämiseen. Arviointi antaa kehittämisehdotuksia sekä sisäiseen...

TUVA-koulutuksessa aloitti syyslukukaudella runsaat 8 000 opiskelijaa

Vipunen-tilastopalvelun tilastojen mukaan elokuussa 2022 käynnistyneeseen TUVA-koulutukseen osallistui syyslukukaudella noin 8 060 opiskelijaa. Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus yhdistää aiemmat perusopetuksen lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan, lukioon valmistavan LUVA-koulutuksen sekä tutkintokoulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen.
Näytetään 11-20/963