Lukiokoulutuksen laatutyöhön on myönnetty avustuksia lähes 8,4 miljoonaa euroa

Opetushallitus on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestäjille valtion erityisavustusta yhteensä 8 386 000 euroa.

Maailmasta parempi paikka kaikille! – Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto 2022 myönnettiin vantaalaiselle Ruusuvuoren koululle

Vuoden 2022 Cygnaeus-palkinto on myönnetty Ruusuvuoren koulun Korso valittaa -toiminnalle. Tänä vuonna palkinnolla haluttiin nostaa esiin toimintaa, joka on edistänyt yhteisöllisiä kohtaamisia ja yksinäisyyden lievittämistä.

Luupin alla: Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälinen oppilas- ja opiskelijaliikkuvuus vilkastuu koronan jälkeen

Miltei kokonaan pysähdyksissä ollut peruskoulujen ja lukioiden kansainvälinen oppilas- ja opiskelijaliikkuvuus on käynnistynyt uudelleen koronapandemian jälkeen. Opetushallituksen tilastokyselyn mukaan lukuvuonna 2021–2022 Suomesta lähti ulkomaanjaksolle 2 574 oppilasta tai opiskelijaa. Suurin osa eli 80 % lähtijöistä opiskeli lukiossa.

Digitaalinen osaaminen korostuu entistä enemmän tulevaisuudessa

Euroopan komission Eurydice-verkosto julkaisi syksyllä raportin, jossa tarkastellaan 37 eri Euroopan maan tapaa opettaa tieto- ja viestintäteknologiaa. Raportissa puhutaan englanniksi oppiaineesta...

Tutustu vuoden 2023 avustusten ja rahoitusten vuosikelloon!

Olemme koostaneet tiedon Opetushallituksen vuoden 2023 valtionavustuksista ja kansainvälistymisrahoituksista verkkosivuillemme vuosikelloon. Päivitämme ja täydennämme verkkosivua vuoden mittaan, kun uusia hakuja avataan tai hakuajat tarkentuvat. Merkitse avautuvat haut muistiin jo nyt!

Mitä jää Euroopan nuorison teemavuoden perinnöksi? Suomalaiset nuorisojärjestöt muotoilivat teesit nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi. Tavoitteena on, että vuosi jättäisi pysyvän positiivisen vaikutuksen nuorten osallisuuteen ja osallistumiseen. Tämän edistämiseksi vuotta Suomessa koordinoiva Opetushallitus kokosi yhden pöydän ympärille 20 Suomen merkittävintä nuorisojärjestöä, jotka muotoilivat ja allekirjoittivat kolme teesiä, joihin ne haluavat päättäjien Suomessa ja EU:ssa sitoutuvan. Valmiit teesit ojennettiin Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle.

Lasten ja nuorten fyysisessä toimintakyvyssä merkittäviä alueellisia eroja 

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset ovat osa 5. ja 8. luokkalaisten liikunnan opetusta. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyys- ja lihaskuntoa, liikkuvuutta sekä motorisia taitoja.

Laajapohjainen työryhmä pohtimaan katsomusaineiden uudistamista

Opetushallitus on asettanut katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämisryhmän vuosille 2022–2024. Kehittämisryhmän tehtävänä on tuottaa ehdotuksia katsomusaineiden opetuksen uudistamista koskevista toimenpiteistä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen koulutuksen määräyksen opiskeluhuollon osuuksia uudistettiin vastaamaan vuodenvaihteessa voimaan astuvia lakimuutoksia

Perusteisiin ja määräykseen tehdyt muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille tammikuussa 2023.

EU:n uusin koulutuksen seurantaraportti ei tarjoa yllätyksiä

Euroopan komission vuosittainen Education and Training Monitor seuraa koulutukselle asetettujen EU-tason tavoitteiden saavuttamista. Tuore vuoden 2022 raportti ei sisällä yllätyksiä: Suomi on monella mittarilla edelleen mallioppilas.
Näytetään 41-50/963